Casemanagement dementie

Een casemanager dementie is een speciaal opgeleide verpleegkundige of maatschappelijk werker die hulp biedt aan mensen met dementie en hun naasten. De casemanager heeft als taak:

 • Het bieden van een luisterend oor aan zowel de persoon met dementie als de naasten, met als doel hen te ondersteunen bij het ziekteproces.
 • Het uitleggen van zaken die te maken hebben met het ziektebeeld dementie.
 • Helpen omgaan met de gevolgen van de ziekte, zoals gedragsverandering, dingen kwijt raken, etc.
 • Zoeken naar voorzieningen die helpend kunnen zijn, zoals thuiszorg, gespreksgroep voor mantelzorgers etc.
 • Contact leggen met andere zorgverleners zoals huisarts of wijkverpleging, om de zorg op elkaar af te stemmen.
 • Hulp bieden bij de overgang naar het verpleeghuis, als thuis wonen niet meer gaat.

De casemanagers werken bij de diverse zorginstellingen en soms bij de huisartsenpraktijk. Onder het tabblad casemanagement (bij ’team’) vindt u een overzicht van de casemanagers in Noord- en Oost-Flevoland.

Bereikbaarheid casemanagers Lelystad/Dronten:

 • Coloriet 0320-290508
 • Icare 0522-279601 / 0522-279602
 • Woonzorg Flevoland 0320-229229
 • Allerzorg 0320-236840 / 0321-381826

Bereikbaarheid casemanagers Noordoostpolder/Urk:

 • Huisartspraktijk De Noord, Urk 0527-298080
 • Talma Urk 0527-681735
 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land 0527-744063
 • PGVZ 038-3331794

Bereikbaarheid casemanagers Almere:

 • Zorggroep Almere 036-5454778 (aanmelding gaat via uw huisarts)
 • Woonzorg Flevoland 0320-229229 (rechtstreeks aanmelden is mogelijk)
 • Leger des Heils 036-5464474

Heeft u geen voorkeur voor een bepaalde organisatie, dan kunt u ook aanmelden bij de coördinator van het netwerk dementie, tel. 06 Р127 00 115.