Met dagbesteding bedoelen we wat vroeger ‘dagopvang’ heette. U of uw naaste kan een of meerdere dagen per week doorbrengen op een plek waar aandacht is voor een prettige en zinvolle daginvulling. Soms kan er ook een halve dag worden afgesproken, afhankelijk van de organisatie die de dagbesteding regelt. Op de dagbesteding is gelegenheid om persoonlijk of in een groepje bezig te zijn met persoonlijke interesses. Er worden diverse, op maat gesneden activiteiten aangeboden zoals wandelen, een bepaald thema bespreken of creatief bezig zijn. Bij dagbesteding wordt zoveel mogelijk gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de persoon met dementie zelf.

Uit onderzoek blijkt dat dagbesteding door de sociale interactie en recreatieve activiteiten de maatschappelijke participatie van mensen met dementie stimuleren. Zorgboerderijen geven mensen met dementie daarnaast vaak het gevoel dat ze vrijwilligerswerk of betaald werk uitvoeren en daarmee bijdragen aan de samenleving. Een zorgboerderij heeft bovendien het voordeel dat zij vaak in een mooie omgeving is gesitueerd; de connectie met de natuur en het buitenleven biedt voor veel mensen een ‘plus’.

Dagbesteding vervult ook een belangrijke steunfunctie voor mantelzorgers. Het geeft u als mantelzorger de mogelijkheid maatschappelijk te blijven participeren en de zorg voor uw naaste langer vol te houden.

Onder ‘Voorzieningen & ondersteuning’ vindt u in de linkerkolom onder uw eigen woonplaats de mogelijkheden voor dagbesteding.