Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp kan worden aangevraagd bij de gemeente, via het Wmo-loket. Diverse partijen binnen het netwerk dementie bieden huishoudelijke hulp.

Onder ‘Voorzieningen & ondersteuning’ vindt u in de linkerkolom onder uw eigen woonplaats de mogelijkheden voor huishoudelijke hulp.