Bij diverse zorgorganisaties werken professionals, behandelaars, die gespecialiseerd zijn in complexe zorg voor ouderen. Een behandelteam bestaat meestal uit specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten, soms aangevuld met logopedisten, diëtisten en muziektherapeuten.

In een behandelteam is veel expertise over allerlei zorgvragen. Deze expertise wordt ingezet in verpleeghuizen maar ook bij zelfstandig wonende mensen met een (complexe) zorgvraag. Zo nodig werken de behandelaars nauw met elkaar samen rondom één persoon met complexe zorgvraag. Dit wordt een multidisciplinaire aanpak genoemd. Door deze aanpak wordt beoogd dat u zo lang mogelijk het leven kan blijven leiden, zoals u dat wenst, binnen uw eigen omgeving.

Een bijzondere methodiek bij dementie is het programma Edomah, dat wordt aangeboden door ergotherapeuten. Dit staat voor Ergotherapie bij Dementie voor Ouderen en Mantelzorgers Aan Huis. Zie voor meer informatie de website van Edomah.

Onder ‘Voorzieningen & ondersteuning’ vindt u in de linkerkolom onder uw eigen woonplaats de mogelijkheden voor behandeling.