Casemanagement dementie

  • Coloriet: Diana Kloen
  • Icare: Fenny Slik, Wendy Mulder, Ina Tijssen
  • Allerzorg: Annette van de Ridder

Dagbesteding

Dagbesteding wordt in Zeewolde geboden bij woonzorgcomplex de Sfinx van Coloriet.

Mantelzorgondersteuning

Stichting Welzijn Zeewolde

Informatie over steunpunt mantelzorg

Odensehuis

Een inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie, en hun mantelzorgers. Het Odensehuis Zeewolde is iedere donderdag geopend van 14.00 tot 16.00 uur in de Meermin aan het Kerkplein 20. Voor extra informatie kunt u tijdens openingstijden langskomen of bellen met  Welzijn Zeewolde, 036-5224655

Odensehuis Zeewolde – Welzijn Zeewolde

Alzheimercafé Zeewolde

Helaas staat er momenteel geen Alzheimer Café gepland i.v.m. Corona. Vanaf september 2021 hopen we weer te kunnen starten, 1x in de 2 weken wordt er een Alzheimer Café georganiseerd, waar verschillende thema’s besproken worden. We zijn nu druk bezig om digitaal een Café aan te kunnen bieden. Via sociaal media of de lokale krant wordt U op de hoogte gehouden. Vragen kunt U stellen via de mail: Alzheimercafezeewolde@gmail.com

Informatie over Alzheimercafé Zeewolde

Breinpunt Zeewolde

Breinpunt Zeewolde is de plek waar je alle informatie kunt vinden over allerlei verschillende soorten aandoeningen van het brein. Denk bijvoorbeeld aan dementie, depressie, afasie, niet-aangeboren hersenletsel of een beroerte. Het Breinpunt richt zich op vier doelgroepen: mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers, inwoners van Zeewolde (jong en oud) en zorgprofessionals. Informatie wordt gegeven door middel van persoonlijk advies, het uitlenen van boeken, films, geluidsdragers en hulpmiddelen ter ondersteuning beschikbaar stellen om uit te proberen. Het Breinpunt is gesitueerd in de FlevoMeer bibliotheek in Zeewolde.

Respijtzorg

Wijkverpleging

Coloriet en Icare bieden wijkverpleging in Zeewolde. Daarnaast heeft Icare een PG-team, een thuiszorgteam gespecialiseerd in dementie.

U kunt ook kiezen voor een particuliere thuiszorgorganisatie zoals Zuster Jansen.

Huishoudelijke hulp

Coloriet en Icare bieden huishoudelijke hulp in Zeewolde. Icare werkt hiervoor samen met De Nieuwe Zorg Thuis.

Personenalarmering

Coloriet en Icare bieden personenalarmering in Zeewolde.

Begeleiding

Coloriet en Icare bieden individuele begeleiding in Zeewolde, op basis van een Wmo-indicatie van de gemeente.

Behandeling

Behandeling door verschillende professionals, zoals de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en de ergotherapeut wordt geboden bij Coloriet: Informatie over het Advies- en-behandelcentrum

Overige voorzieningen

Coloriet en Icare bieden maaltijdservice in Zeewolde. Bij Icare loopt dit via de ledenvereniging. Verder biedt Icare nog de klussendienst en de boodschappenservice.

Gemeente

Gemeente Zeewolde is een dementievriendelijke gemeente. In een dementievriendelijke gemeenschap draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen normaal omgaat met dementie: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent.

In Zeewolde zijn er meerdere activiteiten voor mensen met dementie. Zo biedt SternZorg op het erf van de Sternhof aan de Sternweg, groene dagbesteding aan mensen met dementie of andere geheugenproblemen. De buurtsportcoaches bieden beweegactiviteiten aan voor ouderen en adviseren over een gezonde leefstijl. Bij Stichting Welzijn Zeewolde zijn Dementiemaatjes; zij zijn een luisterend oor voor de persoon met beginnende dementie en zij ontlasten de mantelzorger. Daarnaast zijn er natuurlijk de casemanagers dementie in Zeewolde.

Verpleeghuiszorg

In Zeewolde kunt u hiervoor terecht bij woonzorgcomplex de Sfinx van Coloriet.

Websites