Verpleeghuiszorg

In Zeewolde kunt u hiervoor terecht bij woonzorgcomplex de Sfinx van Coloriet.

Dagbesteding

Dagbesteding wordt in Zeewolde geboden bij woonzorgcomplex de Sfinx van Coloriet.

Casemanagement dementie

  • Coloriet: Diana Kloen
  • Icare: Fenny Slik, Wendy Mulder, Ina Tijssen

Mantelzorgondersteuning

Stichting Welzijn Zeewolde

Informatie over steunpunt mantelzorg

Odensehuis

Een inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie, en hun mantelzorgers.

Informatie over Odensehuis Zeewolde

Alzheimercafé Zeewolde

Informatie over Alzheimercafé Zeewolde

Wijkverpleging

Coloriet en Icare bieden wijkverpleging in Zeewolde. Daarnaast heeft Icare een PG-team, een thuiszorgteam gespecialiseerd in dementie.

Huishoudelijke hulp

Coloriet en Icare bieden huishoudelijke hulp in Zeewolde. Icare werkt hiervoor samen met De Nieuwe Zorg Thuis.

Personenalarmering

Coloriet en Icare bieden personenalarmering in Zeewolde.

Begeleiding

Coloriet en Icare bieden individuele begeleiding in Zeewolde, op basis van een Wmo-indicatie van de gemeente.

Behandeling

Behandeling door verschillende professionals, zoals de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en de ergotherapeut wordt geboden bij Coloriet: Informatie over het Advies- en-behandelcentrum

Overige voorzieningen

Coloriet en Icare bieden maaltijdservice in Zeewolde. Bij Icare loopt dit via de ledenvereniging. Verder biedt Icare nog de klussendienst en de boodschappenservice.

Gemeente

Gemeente Zeewolde is een dementievriendelijke gemeente. In een dementievriendelijke gemeenschap draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen normaal omgaat met dementie: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent.

In Zeewolde zijn er meerdere activiteiten voor mensen met dementie. Zo biedt SternZorg op het erf van de Sternhof aan de Sternweg, groene dagbesteding aan mensen met dementie of andere geheugenproblemen. De buurtsportcoaches bieden beweegactiviteiten aan voor ouderen en adviseren over een gezonde leefstijl. Bij Stichting Welzijn Zeewolde zijn Dementiemaatjes; zij zijn een luisterend oor voor de beginnende dementerende en ontlasten de mantelzorger. Daarnaast zijn er natuurlijk de casemanagers dementie in Zeewolde.

Websites