Casemanagement dementie

 • Woonzorg Flevoland: Linda Nijhof, Ria Tabak, Beate Hofherr
 • Coloriet: Denise van der Hoek, Margareth Smidt, Muriel Kok, Annemieke Bergman
 • Icare: Gea van der Vinne,  rayonoverstijgend: Ina Tijssen, Tineke van den Berg, Tamara Berkhof, Gonnie Rademaker
 • Allerzorg: Karen Rademaker

Dagbesteding

Woonzorg Flevoland

 • Dagbesteding Het Groene Huis (voormalig in De Uiterton)
 • Zorgboerderij Hoeve Vredeveld (onderaannemer)
 • Zorgboerderij De Huif (onderaannemer)

Zorgboerderij Buiten Gewoon 

Bij deze zorgboerderij werken mensen met een zorgvraag. Deelname is op basis van persoonsgebonden budget.

Zorgboerderij Lelystad

Zorgboerderij Lelystad is gericht op mensen (18+) met een verstandelijke beperking, een vorm van autisme, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte. Het accent ligt op de mogelijkheden van de deelnemer.

Buurtkamers

Mensen met een beginnende dementie kunnen bij een Buurtkamer terecht voor welzijnsactiviteiten. Zie de link hieronder, bij ‘websites’.

Interakt Contour

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Mantelzorgondersteuning

Welzijn Lelystad

 • Mantelzorgondersteuning individueel
 • Cursus ‘Omgaan met dementie’
 • Cursus ‘Mindfulness voor mantelzorgers’
 • Cursus ‘In evenwicht met je zelf’
 • Inzet vrijwillige Respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten en gezelschap voor de persoon met dementie

Gerda aan Huis

Mantelzorgondersteuning individueel

Dementheek

Een dementheek is een informatie-, advies- en uitleencentrum voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals. Het is gericht op de ondersteuning en welzijn van mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Naast informatie en advies zijn er tegen een kleine vergoeding hulpmiddelen en producten te verkrijgen die bijdragen aan een zinvolle daginvulling. Het bereikbaar maken van hulpmiddelen kan helpen bij het vergroten van draagkracht van de mantelzorgers.

Alzheimer Trefpunt

Op de tweede maandagmiddag van de maand vindt het Alzheimer Trefpunt plaats, van 13.30 tot 15.30 uur. Het Alzheimer Trefpunt is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, dat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Vanaf september 2021 zal het Alzheimer trefpunt plaatsvinden in de Hanzeborg.

Respijtzorg

Wijkverpleging

Coloriet, Woonzorg Flevoland, Icare en Allerzorg bieden wijkverpleging. Voor mensen met dementie zijn er speciale pg-teams waarin de medewerkers extra getraind zijn in het omgaan met mensen met dementie.

U kunt ook kiezen voor particuliere thuiszorg van bijvoorbeeld Zuster Jansen.

Huishoudelijke hulp

Woonzorg Flevoland en Icare bieden huishoudelijke hulp in Lelystad. Icare werkt hiervoor samen met De Nieuwe Zorg Thuis.

Personenalarmering

Coloriet, Woonzorg Flevoland en Icare bieden personenalarmering.

Begeleiding

Woonzorg Flevoland biedt individuele begeleiding thuis op basis van een Wmo-indicatie (via de gemeente). Bij gemeente Lelystad wordt dit ‘Ondersteuning Thuis’ genoemd.

Behandeling

Behandeling door verschillende professionals, zoals de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en de ergotherapeut wordt geboden bij:

Overige voorzieningen

 • Maaltijdvoorziening: Woonzorg Flevoland, Icare, Coloriet.
 • Icare biedt via de ledenvereniging nog meer service aan huis, zoals de klussendienst en de boodschappenservice.
 • Welzijn Lelystad biedt diverse hulpdiensten met de hulp van vrijwilligers.

Verpleeghuiszorg

Woonzorg Flevoland

 • Hanzeborg
 • De Uiterton
 • ’t Landleven

Coloriet

 • De Hoven, Lelystad
 • Laarhof, Lelystad
 • Laarstaete, Lelystad
 • Copernicusstaete, Lelystad

Websites

www.woonzorgflevoland.nl

www.icare.nl

www.coloriet.nl

Welzijn Lelystad ondersteuning mantelzorgers

De Buurtkamer

Flevoland | Alzheimer Nederland

Buiten Gewoon Lelystad

Zorgboerderij Lelystad

Interakt Contour

Allerzorg – Gespecialiseerde zorg met persoonlijke aandacht

http://www.gerdaaanhuis.nl