Casemanagement dementie

  • Woonzorg Flevoland: Marjan Bel, Linda Nijhof, Ria Tabak
  • Coloriet: Denise van der Hoek, Miranda Witte
  • Icare: Gea van der Vinne, José Bottema, Manon Hop; rayonoverstijgend: Ina Tijssen, Tineke van den Berg

Dagbesteding

Woonzorg Flevoland

 • Dagbesteding Het Groene Huis (voormalig in De Uiterton)
 • Zorgboerderij Hoeve Vredeveld (onderaannemer)
 • Zorgboerderij De Huif (onderaannemer)

Zorgboerderij Buiten Gewoon 

Bij deze zorgboerderij werken mensen met een zorgvraag. Deelname is op basis van persoonsgebonden budget.

Zorgboerderij Lelystad

Zorgboerderij Lelystad is gericht op mensen (18+) met een verstandelijke beperking, een vorm van autisme, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte. Het accent ligt op de mogelijkheden van de deelnemer.

Buurtkamers

Mensen met een beginnende dementie kunnen bij een Buurtkamer terecht voor welzijnsactiviteiten. Zie de link hieronder, bij ‘websites’.

Interakt Contour

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Mantelzorgondersteuning

Welzijn Lelystad

 • Mantelzorgondersteuning individueel
 • Cursus ‘Omgaan met dementie’
 • Cursus ‘Mindfulness voor mantelzorgers’
 • Cursus ‘In evenwicht met je zelf’
 • Inzet vrijwillige Respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten en gezelschap voor de persoon met dementie

Dementheek

Een dementheek is een informatie-, advies- en uitleencentrum voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals. Het is gericht op de ondersteuning en welzijn van mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Naast informatie en advies zijn er tegen een kleine vergoeding hulpmiddelen en producten te verkrijgen die bijdragen aan een zinvolle daginvulling. Het bereikbaar maken van hulpmiddelen kan helpen bij het vergroten van draagkracht van de mantelzorgers.

De dementheek is gevestigd in de FlevoMeer Bibliotheek in de Promesse 4 te Lelystad.

Openingstijden: dinsdag 13.30 – 16.30 uur en donderdag 16.30 – 19.30 uur.

N.B.: DEMENTHEEK LELYSTAD IS DOOR OMSTANDIGHEDEN HELAAS TIJDELIJK GESLOTEN (update 19-02-2021)

Alzheimer Trefpunt

Eén keer per maand vindt op maandagmiddag het Alzheimer Trefpunt plaats, van 13.30 tot 16.00 uur. Het Alzheimer Trefpunt is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, dat door een deskundige inleider wordt verzorgd.

N.B.: HET ALZHEIMER TREFPUNT IS I.V.M. CORONA TIJDELIJK GESLOTEN (update 19-02-2021)

Respijtzorg

Wijkverpleging

Coloriet, Woonzorg Flevoland en Icare bieden wijkverpleging. Voor mensen met dementie zijn er speciale pg-teams waarin de medewerkers extra getraind zijn in het omgaan met mensen met dementie.

Huishoudelijke hulp

Woonzorg Flevoland en Icare bieden huishoudelijke hulp in Lelystad. Icare werkt hiervoor samen met De Nieuwe Zorg Thuis.

Personenalarmering

Coloriet, Woonzorg Flevoland en Icare bieden personenalarmering.

Begeleiding

Woonzorg Flevoland biedt individuele begeleiding thuis op basis van een Wmo-indicatie (via de gemeente). Bij gemeente Lelystad wordt dit ‘Ondersteuning Thuis’ genoemd.

Behandeling

Behandeling door verschillende professionals, zoals de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en de ergotherapeut wordt geboden bij:

Overige voorzieningen

 • Maaltijdvoorziening: Woonzorg Flevoland, Icare, Coloriet.
 • Icare biedt via de ledenvereniging nog meer service aan huis, zoals de klussendienst en de boodschappenservice.
 • Welzijn Lelystad biedt diverse hulpdiensten met de hulp van vrijwilligers.

Verpleeghuiszorg

Woonzorg Flevoland

 • Hanzeborg
 • De Uiterton
 • ’t Landleven

Coloriet

 • De Hoven, Lelystad
 • Laarhof, Lelystad
 • Laarstaete, Lelystad
 • Copernicusstaete, Lelystad

Websites

www.woonzorgflevoland.nl

www.icare.nl

www.coloriet.nl

Welzijn Lelystad respijtzorg

Welzijn Lelystad ondersteuning mantelzorgers

De Buurtkamer

Flevoland | Alzheimer Nederland

Buiten Gewoon Lelystad

Zorgboerderij Lelystad

Interakt Contour