Verpleeghuiszorg

  • Coloriet: woonzorgcomplex De Regenboog
  • Amado Zorg: het Wilgenhuis, een kleinschalige woonvoorziening met 23 appartementen

Dagbesteding

  • Coloriet: Dagcentrum de Boog, Dronten en Het Pluspunt, Swifterbant. Daarnaast wordt in 2019 ook in Biddinghuizen een dagcentrum geopend.

Casemanagement dementie

  • Coloriet: Ilse Bouma, Mariëtte Baarssen, Lutzen Betten
  • Icare: Ilona Welbergen, Gonnie Rademaker, Tamara Berkhof, rayonoverstijgend: Ina Tijssen, Tineke van den Berg

Mantelzorgondersteuning

Welzijnsorganisatie De Meerpaal

  • Informatiepunt mantelzorg
  • Tafeltje Dekje
  • Diverse activiteiten

Odensehuis Dronten

Meer informatie Odensehuis Dronten

Odensehuis Swifterbant

Meer informatie Odensehuis Swifterbant

Alzheimercafé Dronten

Meer informatie Alzheimercafé Dronten

Wijkverpleging

Coloriet en Icare bieden wijkverpleging; voor mensen met dementie zijn er speciale pg-teams. Hierin zijn de medewerkers getraind in het omgaan met mensen met dementie.

Huishoudelijke hulp

Coloriet en Icare bieden huishoudelijke hulp.

Personenalarmering

Coloriet en Icare bieden personenalarmering.

Begeleiding

Coloriet en Icare bieden individuele begeleiding op basis van Wmo-indicatie (via de gemeente).

Behandeling

Behandeling voor mensen met dementie wordt in Dronten geboden door de behandelaars van Coloriet: Advies- en behandelcentrum

Overige diensten

Coloriet en Icare bieden maaltijdservice. Icare biedt daarnaast via de ledenvereniging o.a. klussendienst en boodschappenservice.

Websites

www.coloriet.nl

www.amadozorg.nl

www.icare.nl

www.meerpaal.nl