Poli geriatrie in St Jansdal

Zorg voor kwetsbare ouderen

Geriatrie is speciaal gericht op kwetsbare oudere patiënten. Deze ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Meestal gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. “Wij vinden het belangrijk om de zorg hier goed op af te stemmen”, geeft internist-ouderengeneeskunde Ouafae Karimi aan. Op de poli geriatrie van ziekenhuis St Jansdal krijgen ouderen op één dag in alle rust onderzoeken en uitleg.

“Tijd en aandacht is van groot belang om de problemen helder te krijgen en de ouderen te stimuleren hun wensen te uiten ten aanzien van de behandeling”, geeft Karimi aan. “Het doel is uiteindelijk dat deze groep zo lang mogelijk zelfstandig blijft functioneren, met behoud van kwaliteit van leven en waar mogelijk deze te verbeteren. Belangrijk hierbij is voor zowel de ouderen als hun naasten inzichtelijk te maken wat er aan de hand is. Afhankelijk van de klachten kunnen zij naast een van de artsen ook een gesprek hebben met bijvoorbeeld de gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie.”

De polikliniek geriatrie beschikt in St Jansdal Lelystad over een prachtige huiskamer. De huiskamer biedt kwetsbare oudere patiënten een huiselijke plek tijdens het wachten op diverse onderzoeken. “Een bezoek aan het ziekenhuis kan zeer ingrijpend zijn, zeker voor ouderen”, vertelt Karimi. “Ik vind het daarom fantastisch dat oudere patiënten net als in Harderwijk in een sfeervolle huiskamer kunnen verblijven op de dag dat zij onderzoeken moeten ondergaan.”

Wanneer naar de polikliniek geriatrie?

Heeft u of herkent u bij iemand in uw omgeving onderstaande symptomen, vraag dan aan de huisarts om een verwijzing naar de polikliniek geriatrie.

  • Geheugenproblemen
  • Mobiliteitsproblemen en vallen
  • Verschillende medicijnen en bijwerkingen (polyfarmacie)
  • Somberheid, eenzaamheid of levensfase problematiek
  • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren
  • Delier (=acute verwardheid)
  • Continentieproblemen
  • Voedingsproblematiek

Kijk voor meer informatie over geriatrie op www.stjansdal.nl/geriatrie

Dit artikel plus foto komen uit het tijdschrift Zorg & Welzijn gemeente Lelystad 2021.