Over ons

Het Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland (kortweg Netwerk Dementie Flevoland) is een samenwerkingsverband van partijen in Flevoland die zich bezighouden met zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun naasten. Het betreft zorg- en dienstverlenende organisaties die werkzaam zijn in de gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk.

De opgave van een dementienetwerk (voorheen dementieketen) is het organiseren en behouden van zorg en welzijn die maximaal aansluiten op de beleving en behoeften van mensen met dementie en hun naasten, vanaf niet-pluis gevoel tot en met opname in het verpleeghuis, de laatste levensfase en de nazorg. Verschillende zorg- en dienstverleners bundelen hun krachten met als gezamenlijk doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten in de betreffende regio te verbeteren.

Deelnemende organisaties

Het Netwerk Dementie Flevoland bestaat uit de volgende partijen:

De eerste vijf organisaties hebben casemanagers dementie in dienst. Zij begeleiden mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie. In Flevoland-Noord wordt dit ook aangeboden door praktijkondersteuners huisartsen (POH). Zie ook het tabblad Casemanagement.

Ondersteunende partijen

Downloads