Welzijn Lelystad

Welzijn Lelystad richt zich op alle inwoners van de stad en zet zich in om met elkaar de betrokkenheid van mensen met de samenleving te versterken. Actieve deelname aan de samenleving moet immers voor iedereen mogelijk zijn. Dat kan door deel te nemen aan de vele activiteiten die vaak voor en door inwoners zelf zijn georganiseerd. Maar er wordt ook professionele begeleiding geboden en, als dat nodig is, de juiste hulpverlening ingeschakeld.

Mantelzorgondersteuning

De consulenten informele zorg zijn er voor u als mantelzorger om u te helpen omgaan met uw situatie. Het zorgen voor een persoon met dementie is immers geen gemakkelijke opgave. De consulent kijkt met u mee wat voor u nodig is om het vol te houden. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Zo is er bijvoorbeeld de cursus ‘Omgaan met dementie’ waarin u advies en ondersteuning krijgt en uw ervaringen met anderen kunt delen. Kijk voor alle activiteiten op: Mantelzorgondersteuning Lelystad

Zorgvrijwilligers

Welzijn Lelystad kan bemiddelen bij de inzet voor een zorgvrijwilliger. Een zorgvrijwilliger kan bij de persoon met dementie thuis komen om hem of haar gezelschap te houden. Hierdoor kan u als de mantelzorger de handen vrij hebben om uw eigen bezigheden te doen. Dit wordt ook wel ‘respijtzorg’ genoemd. Inzet van een zorgvrijwilliger betekent tijd, rust en persoonlijke aandacht voor de persoon met dementie.