Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is werkzaam in een uitgestrekt gebied (ook buiten Flevoland); voor het Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland betreft het de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Hieronder een overzicht van de geboden voorzieningen.

Begeleiding

 • Casemanagement dementie in zowel Noordoostpolder als Urk. Huisbezoeken bij cliënt/familie, evt. alleen gesprek met kinderen, mantelzorgers. Huisbezoek met de specialist ouderengeneeskunde. Tel. 0527 – 744063
 • Individuele begeleiding op basis van WMO indicatie (via de gemeente)

Dagbesteding

 • Locatie Talma Hof, Emmeloord
 • Locatie Wittesteijn, Emmeloord
 • Locatie Hof van Smeden, Emmeloord
 • Locatie Markehof, Marknesse
 • Dagbesteding Het Nieuwe Tij ( voor jonge mensen met dementie), Emmeloord

Behandeling

Verpleging en verzorging

 • Wijkverpleging

Overig

 • Personenalarmering

Verpleeghuiszorg

 • Verpleeghuis Talma Hof, Emmeloord, 80 plaatsen
 • Verzorgingshuis Wittesteijn, Emmeloord, 84 appartementen
 • Verzorgingshuis Hof van Smeden, Emmeloord, 85 appartementen
 • Verzorgingshuis Markehof, Marknesse, 52 appartementen
 • Verpleeghuis t Kompas, Urk, 24 plaatsen (nieuwbouw). Betreft éénpersoonskamers. Binnen het Kompas wordt er gewerkt met leefmilieus en aan de hand daarvan worden activiteiten per milieu aangeboden (helpen bij was opvouwen/kookclub enz). Hierbij  begeleiden zowel professionals als vrijwilligers. Op de huiskamers is elke middag een activiteit. Ook worden er met Talma Haven (binnendoor met elkaar verbonden) activiteiten gedeeld, bijvoorbeeld samenzang of weekopening. Het behandelteam van het Kompas bestaat uit een basisarts, specialist ouderengeneeskunde, praktijkverpleegkundige en het Advies- en behandelcentrum van ZONL. Bij onbegrepen gedrag dat niet behandeld kan worden door de bestaande disciplines wordt expertise van buitenaf ingeroepen.

Website

www.zorggroep-onl.nl

Telefoonnummer

0521-539999