Medrie regio Flevoland

Medrie is de overkoepelende organisatie voor huisartsenzorg in o.a. Flevoland.

“In Flevoland werken we aan kwalitatief goede huisartsenzorg dicht bij huis, ook in de dun bevolkte gebieden. Door een goed georganiseerd en inspirerend samenwerkingsverband te vormen, willen we dat de regio aantrekkelijk blijft voor nieuwe  huisartsen, zodat de huisartsenzorg toekomst bestendig is. We ondersteunen, op verzoek, praktijken. Waar nodig nemen we praktijken tijdelijk over om te voorkomen dat de patiëntenzorg in gevaar komt. Voor de aangesloten huisartsen organiseren wij de chronische zorg voor b.v. patiënten met suikerziekte of COPD. Dit doen we op de achtergrond want het belangrijkste voor ons is de relatie van de huisarts en de huisartsenpraktijk met de patiënt. Daar krijgt de zorg inhoud en betekenis.”

Website: Medrie regio Flevoland