Ziekenhuis St Jansdal

In 2019 heeft ziekenhuis St Jansdal een locatie geopend in Lelystad. Naar voorbeeld van locatie Harderwijk is hier tevens een geheugenpolikliniek geopend.

In de geheugenpolikliniek werkt een team dat zich bezighoudt met de diagnostiek, behandeling en advisering/begeleiding van patiënten met geheugenproblemen. Het team bestaat uit klinisch geriaters, neurologen, psychiater, psycholoog en verpleegkundigen. Op de polikliniek heeft u gesprekken met de klinisch geriater, verpleegkundige en neuroloog. Ook is er gelegenheid voor een gesprek met uw begeleider voor aanvullende informatie over uw klachten. Er volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek en er wordt een hartfilmpje gemaakt. Daarnaast krijgt u een hersenonderzoek (CT) op de afdeling radiologie.

Vanuit de polikliniek kunt u direct na de diagnostiek worden doorverwezen naar een casemanager dementie van ons netwerk dementie. U kunt dan kiezen van welke organisatie u de begeleiding  wenst. Mocht u geen voorkeur hebben dan zal de coördinator van het netwerk een casemanager aanbieden.

Website St Jansdal Lelystad