Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft in Almere een zorgcentrum, Buitenhaeghe, dat behalve wonen een aantal diensten biedt aan mensen in een kwetsbare situatie, bijvoorbeeld aan mensen met dementie.

Begeleiding

  • De casemanager dementie van Leger des Heils Almere is Chantal Brockhoff.
  • Grijs Genoegen biedt begeleiding aan ouderen.

Dagbesteding

De dagactiviteitengroep in Buitenhaeghe is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren met (beginnende) psychogeriatrische, psychosociale, somatische aandoeningen en/of psychiatrische problemen.

Behandeling

Het behandelteam van Buitenhaeghe bestaat uit de specialist ouderengeneeskunde, huisarts, psycholoog, psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, muziektherapeut, logopedist, diëtist, tandarts/ mondhygiënist.

Wonen/verpleeghuiszorg

Buitenhaeghe is een zorgcentrum voor mensen die intensieve zorg en behandeling nodig hebben. Alle bewoners hebben een eigen appartement die ze zelf kunnen inrichten. Iedere afdeling heeft een eigen huiskamer.

Zie voor meer informatie de websites: Buitenhaeghe  en Grijs Genoegen