Icare biedt verpleging, verzorging en begeleiding thuis, in diverse gemeenten in Nederland. In Flevoland betreft het de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde. Hieronder de geboden voorzieningen.

Begeleiding

  • Casemanagement dementie, tel. 0522 – 279601 / 0522 – 279602

Verpleging en verzorging

  • Wijkverpleging
  • PG-teams, speciaal voor dementiezorg

Huishoudelijke hulp

Icare biedt huishoudelijke hulp in samenwerking met De Nieuwe Zorg Thuis.

Personenalarmering

Met een druk op de knop kunt u de verpleegkundige van de alarmcentrale inroepen en kan er iemand worden ingeschakeld als u hulp nodig hebt.

Overig

Diverse diensten aan huis, zoals klussendienst, boodschappenservice, maaltijdservice (via de ledenvereniging)

Website

www.icare.nl

Telefoonnummer

0900-8833