GGz Centraal

GGz Centraal helpt mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden.

GGz Centraal biedt daartoe diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. GGz Centraal werkt volgends de Wvggz, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, en is in staat zorg te geven aan mensen die gedwongen zijn opgenomen. Het streven van GGz Centraal is de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënten aan te bieden.

GGz Centraal heeft klinisch geriaters in dienst die van grote betekenis kunnen zijn in de diagnostiek bij dementie. Met name als de geheugenproblemen spelen bij iemand die bekend is met psychiatrische problematiek is de expertise van de GGz-geriater van toegevoegde waarde. In Lelystad heeft GGz Centraal een eigen geheugenpoli.

Naast direct cliëntgericht aanbod verzorgt GGz Centraal ook consultatie aan samenwerkingspartners en verwijzers.
Om te voorkomen dat mensen met psychische problemen tussen wal en schip vallen werken zij intensief samen met huisartsen, sociale wijkteams, jeugdzorginstellingen, algemene ziekenhuizen, ambulante zorgaanbieders, forensische psychiatrie, verslavingszorg en RIBW-instellingen.

Meer informatie: www.ggzcentraal.nl