Flever (voorheen: CMO Flevoland) is een advies- en projectenbureau voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Deze provinciale organisatie adviseert maatschappelijke organisaties over cliëntgerelateerde en maatschappelijk vraagstukken. Hierdoor is Flever een waardevolle partner in het Netwerk Dementie. Er zijn korte lijntjes met de diverse welzijnsorganisaties.

“Samen met onze partners creëren we innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet. We onderzoeken, initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk. Met innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie we het doen. Zo realiseren we oplossingen met impact. In deze tijd waarin we met elkaar de zorg op een slimme manier willen organiseren zijn pilots, proeftuinen en ketennetwerk belangrijk. Dit betekent dat verschillende partijen met eigen belangen gaan samenwerken. Dat kan lastig zijn. Want hoe breng je al deze partijen op een lijn? Houd je overzicht en regie en weet je of het gewenste resultaat is bereikt?”