Carrefour is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Noordoostpolder en is aanwezig in wijk en dorp, makkelijk bereikbaar voor inwoners en partners. Samen met inwoners werkt Carrefour aan vragen die zij in hun dagelijks leven tegen komen. Met als doel dat inwoners zelf verder kunnen. De inwoners blijven zelf eigenaar van hun vraag en oplossing. De medewerkers van Carrefour sluiten aan, denken mee en helpen waar nodig. Door het verbinden van inwoners met elkaar ontstaat samenkracht.

Mantelzorgondersteuning

De mantelzorgconsulent luistert naar u en denkt mee in uw situatie. Het kan zijn dat u informatie nodig hebt of alleen van u af wilt praten. Soms vraagt uw situatie praktische aanpak. En soms is het nodig uw netwerk erbij te betrekken of een vrijwilliger in te zetten.

Respijtzorg

Om de zorg prettig vol te houden is het belangrijk dat u af en toe even niet hoeft te zorgen. Dat is alleen mogelijk als u die zorg op een verantwoorde manier over kunt dragen.

  • Overdragen van de zorg thuis
    De zorg kan thuis worden overgenomen zodat u van huis kunt gaan. Degene voor wie u zorgt kan dan op zijn of haar vertrouwde plek blijven. Dit zou een paar uur kunnen met hulp van een familielid, vriend, buur of vrijwilliger.
  • Overdragen van de zorg buitenshuis
    U heeft als mantelzorger dan even tijd voor uzelf of om weg te gaan. Degene voor wie u zorgt gaat ergens naar toe.

Meer informatie: respijtzorg carrefour