Caritas Urk is de welzijnsorganisatie op Urk. U kunt hier terecht voor mantelzorgondersteuning, diverse gespreksgroepen en activiteiten. In een participatiesamenleving zijn we samen betrokken bij de zorg voor kwetsbare mensen. Caritas Urk ondersteunt mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Mantelzorgondersteuning

Kwetsbare mensen krijgen hulp van familieleden, vrienden en andere naasten. Dit is mantelzorg. De mantelzorgconsulent van Caritas Urk biedt ondersteuning op de volgende manieren:

 • informatie en advies
 • emotionele en praktische ondersteuning
 • familieberaad
 • contactmiddagen
 • thema- en informatiebijeenkomsten
 • dag van de Mantelzorg
 • respijtzorg

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk binnen Caritas Urk is zeer divers:

 • welzijnsvrijwilligers en burenhulp
 • zorgvrijwilligers
 • maatjesprojecten
 • vrijwilligers intramuraal (binnen de muren van een zorginstelling)
 • vrijwilligers ter ondersteuning van dienstverlening, inclusief Mit Eenkanger

Dagbesteding

Zie voor informatie: Mit Eenkanger