Alzheimer Nederland, afdeling Flevoland

Stichting Alzheimer Nederland zet zich sinds 1984 in voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit doen zij met ongeveer 90 bevlogen medewerkers vanuit het hoofdkantoor in Amersfoort, en met 3.700 fantastische vrijwilligers in het land. “Samen werken we aan een toekomst zonder dementie en aan de kwaliteit van leven van patiënten nu. We geven voorlichting over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, bieden ondersteuning en komen op voor betere zorg voor mensen met dementie. We werken nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en zamelen geld in voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie.”

Alzheimer Nederland, afdeling Flevoland is een waardevolle partner binnen het Netwerk Dementie. “De Afdeling Flevoland organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten en wijst de weg naar hulp in uw omgeving. Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst met een thema voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Alle bijeenkomsten met thema staan omschreven in de agenda.”