Als u zorg thuis nodig heeft, dan kunt u rekenen op de deskundige zorgverleners van Allerzorg. Door heel Nederland zijn er teams van verpleegkundigen, verzorgenden en persoonlijk begeleiders actief om u thuis zorg te verlenen op het gebied van wijkverpleging, kindzorg, wondzorg & dermatologie, palliatieve terminale zorg, verpleegtechnische zorg en (specialistische) begeleiding. Van jong tot oud, bij elke zorgvraag, wens of persoonlijke situatie; wij staan voor u klaar.

Allerzorg heeft een specialisatie “ouderenbegeleiding”, waar gediplomeerde begeleiders werkzaam zijn die geschoold zijn en bijgeschoold worden op het gebied van dementie.

Ook is er binnen Allerzorg een Vakgroep dementie actief waarin casemanagers betrokken zijn, een coördinator Ouderenbegeleiding vanuit Zorg Thuis en een adviseur en coach voor leefplezier.

Als u vragen heeft, uw wensen met ons wil bespreken of zorg wil aanvragen, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bij ons terecht. Uw zorgverleners werken in kleine en flexibele teams zodat de zorg snel opgestart kan worden, zo mogelijk al binnen drie uur.