Nieuwsberichten

Bibliotheek voor mensen met dementie in Lelystad officieel geopend

Afgelopen zaterdag werd in de FlevoMeer Bibliotheek in Lelystad de dementheek officieel geopend door wethouder Nelly den Os. In de…

Oproep Wondertelefoon

Wondertelefoon De dementheek in Lelystad, die 21 september officieel haar deuren opent, is op zoek naar (Wonder-) telefoons. Een Wondertelefoon…

Compaan uitgeleend via dementheek Lelystad

Meneer Jansen leende als een van de eerste klanten van de dementheek een Compaan: een tablet voor senioren. Een tablet…

Dementheek Lelystad geopend

Dementheek Lelystad is een intensieve samenwerking van Netwerk Dementie Flevoland en FlevoMeer Bibliotheek Lelystad. De dementheek bevindt zich op de eerste…

Goed voor jezelf zorgen

Zorgt u voor iemand met dementie? Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn. In het begin zult u nog rustig uw…

Dementie en mondgezondheid

Op een symposium over tandheelkunde in december jl. (VU medisch centrum) kwam het onderwerp dementie en mondgezondheid aan bod. Hieronder…

Ervaringen uitwisselen over omgaan met dementie

Op 31 januari jl. vond onze klantarena plaats in Lelystad. Het was een succes! Eén van de netwerkpartners, Woonzorg Flevoland…

Leren van elkaar

Casemanagers dementie werken met veel professionals samen. Dementie is een ziekte die meerdere levensterreinen beslaat. Elkaar weten te vinden en samen leren is belangrijk om mensen met dementie en hun naasten goed te kunnen ondersteunen. Dementiezorg voor Elkaar sprak met Ria Verhoef, casemanager dementie bij Woonzorg Flevoland.

Wat doet een casemanager dementie?

Mijn naam is Wendela Gort Erbrink. Sinds twee jaar werk ik met veel plezier als ketenregisseur van het Netwerk Dementie…