Talma Urk

Talma Urk is een protestants christelijke zorgaanbieder op Urk. Talma Urk heeft twee locaties op Urk waar mensen kunnen wonen met zorg: Talma Haven en Talma Het Dok. Daarnaast biedt Talma Thuiszorg dagbesteding, wijkverpleging en diverse diensten aan huis.
Dit maakt Talma Urk tot een ‘ankerplaats voor wonen, zorg en welzijn’.

Begeleiding

Louise Romkes is de casemanager dementie bij Talma Urk, zij is te bereiken via het algemene telefoonnummer (zie hieronder).

Dagbesteding

De dagbesteding van Talma Urk biedt overdag zorg- en welzijnsondersteuning, ontlast de mantelzorger(s) en draagt er aan bij dat u langer thuis kunt blijven wonen. Het doel van onze dagbesteding is om u te helpen uw dag zinvol in te vullen.

Verpleging en verzorging

Verpleging, verzorging of begeleiding bij u thuis. Bij Talma Thuiszorg werkt een ‘zichtbare schakel’, dit is een HBO-wijkverpleegkundige die weet wat er speelt op Urk en binnen uw wijk. Zij werkt nauw samen met huisartsen, Caritas Urk, WMO en andere instanties.

Personenalarmering

Door een abonnement op personenalarmering kunt u 24 uur per dag hulp inroepen. In noodsituaties drukt u op de halsdrager of polsbandje. U krijgt dan direct contact met een medewerker van de meldkamer. Bent u cliënt van Talma Thuiszorg en wenst u Talma Thuiszorg als eerste contactpersoon, dan wordt u direct met een medewerker van Talma Thuiszorg doorverbonden.

Behandeling

Bij Talma Urk werken specialisten ouderengeneeskunde. Voor paramedische behandeling zoals fysiotherapie of ergotherapie wordt samengewerkt met diverse behandelaars in de eerste lijn.

Verpleeghuiszorg

  • Talma Haven
  • Talma Het Dok

Ook tijdelijke opname is mogelijk, bijvoorbeeld ter ontlasting van de mantelzorger(s).

Overig

Ouderen op Urk kunnen gebruik maken van verschillende services, zoals verse maaltijden en doe-activiteiten. Kijk hiervoor op de website (zie hieronder).

Website

Talma Urk

Telefoonnummer

0527-681735