Informatie

Wat is dementie?

Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogens ernstig afnemen. Als gevolg hiervan kan iemand dagelijkse handelingen, die voorheen moeiteloos gingen, minder goed of niet meer uitvoeren. De behoefte aan zorg en begeleiding neemt toe gedurende het dementieproces, dat gemiddeld zo’n 8 jaar duurt.

Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt enorm toe. Dit komt door de vergrijzing. In Flevoland zullen in 2040 naar verwachting 11.000 mensen met dementie wonen, dat is drie keer zoveel als in 2018.

Hieronder vindt u websites waar u meer informatie over dementie kunt vinden.