Ervaringen uitwisselen over omgaan met dementie

Op 31 januari jl. vond onze klantarena plaats in Lelystad. Het was een succes! Eén van de netwerkpartners, Woonzorg Flevoland plaatste een mooi verslag. Dit vindt u hieronder.

De volgende klantarena van Netwerk Dementie Flevoland vindt plaats op 6 maart in Emmeloord. Woont u in gemeente Noordoostpolder of Urk en heeft u te maken met dementie, dan bent u van harte welkom.

Klik hier voor meer informatie

Ervaringen uitwisselen over omgaan met dementie