Diagnostiek

Als u het vermoeden heeft dat er bij uzelf of uw naaste iets niet helemaal in orde is vanwege geheugenproblemen, kunt u terecht bij uw huisarts. Door verder onderzoek en eventueel een doorverwijzing kan worden vastgesteld of het om de diagnose dementie gaat.

Binnen de regio Noord- en Oost-Flevoland zijn er een aantal afspraken gemaakt over diagnostiek (het stellen van de juiste diagnose) en doorverwijzing:

  • Bent u jonger dan 65 jaar, dan verwijst de huisarts u door naar de neuroloog of geriater.
  • Bent u ouder dan 65 jaar en is er sprake van meerdere ziektebeelden, dan verwijst de huisarts u door naar een specialist ouderengeneeskunde, neuroloog of geriater.
  • Bent u ouder dan 65 jaar en is er geen sprake van meerdere ziektebeelden, dan kan de huisarts de diagnostiek zelf uitvoeren.