Diagnostiek

Als u het vermoeden heeft dat er bij uzelf of uw naaste iets niet helemaal in orde is vanwege geheugenproblemen, kunt u terecht bij uw huisarts. Door verder onderzoek en eventueel een doorverwijzing kan worden vastgesteld of het om de diagnose dementie gaat.

De huisarts kan besluiten u door te verwijzen naar:

  • Almere – Geheugencentrum Almere, dit is een samenwerking van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en GGz Centraal.
  • Almere – Flevoziekenhuis (bijv. jonge patiënten met geheugen- of concentratieproblemen kunnen rechtstreeks naar de neuroloog worden verwezen)
  • Lelystad – St Jansdal, geheugenpoli. Er is ook een geheugenpoli voor migranten, waarbij een tolk wordt ingezet.
  • Almere en Lelystad – GGz Centraal (huisbezoeken door heel Flevoland)
  • Sneek – Antonius Ziekenhuis (voor Noord-Flevoland)

Zorgverleners die onderzoek bij u kunnen doen zijn bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde, de internist ouderengeneeskunde, de geriater, de neuroloog, de psychiater en de psycholoog.

Vaak volgt meteen een doorverwijzing naar een casemanager dementie. U kunt hier in het gesprek met de arts ook zelf naar vragen. U kunt zelf kiezen van welke organisatie u de begeleiding van de casemanager wilt ontvangen. Wanneer u al zorg van een organisatie ontvangt verdient het de voorkeur een casemanager van diezelfde organisatie te krijgen.

Diagnostiek bij geheugenproblemen kan ook plaatsvinden bij de specialist ouderengeneeskunde van uw thuiszorgorganisatie. Bijvoorbeeld bij:

Is er sprake van geheugenproblemen in combinatie met een psychiatrische aandoening, dan kan voor verdere diagnostiek worden verwezen naar: