Er is binnen ons netwerk momenteel geen wachtlijst voor casemanagement dementie.