Ik heb begeleiding nodig

Begeleiding bij dementie

Deze aanmelding voor begeleiding door een casemanager komt binnen bij de netwerkregisseur, Inez Nieland. Zij zal zorgen dat uw aanmelding in behandeling wordt genomen door een casemanager. Indien gewenst kunt u haar benaderen via netwerkdementie@woonzorgflevoland.nl of tel. 06-12700115.