Casemanagement

Wat is casemanagement dementie?

Een casemanager dementie is een hulpverlener die persoonlijke begeleiding biedt aan de persoon met dementie en zijn naasten. Vaak is de casemanager een wijkverpleegkundige of een maatschappelijk werker. De hulp kan al starten als er sprake is van een zogenaamd niet-pluis gevoel, dus als er nog geen diagnose is gesteld. De casemanager kan de betreffende persoon en zijn naasten begeleiden in het diagnosetraject, informatie geven over de ziekte en de gevolgen daarvan en emotionele ondersteuning bieden. Ook helpt de casemanager om een weg te vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie. De casemanager wordt vaak gezien als steun en toeverlaat.

De aanmelding voor casemanagement dementie kan via de huisarts verlopen maar men kan ook rechtstreeks de organisatie benaderen waar de casemanager in dienst is. Onze casemanagers dementie zijn werkzaam bij de diverse deelnemende organisaties in ons netwerk. Hiernaast in de linkerkolom onder ‘Team’ kunt u zien welke casemanagers in onze regio werkzaam zijn.

Hieronder vindt u een aanmeldformulier om begeleiding van een casemanager dementie in uw woonplaats aan te vragen.

Wilt u de aanmelding liever telefonisch doen of heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Inez Nieland, netwerkregisseur, tel. 06 – 127 00 115.  Meer informatie over casemanagement dementie

  Casemanagers Lelystad/Dronten:

  Coloriet
  0320-290508
  Icare
  0522-279601 / 0522-279602
  Woonzorg Flevoland
  0320-229229
  Allerzorg
  0320-236840 / 0321-381826

  Casemanagers Noordoostpolder/Urk:

  Talma Urk
  0527-681735
  Zorggroep Oude en Nieuw Land
  0527-744063
  PGVZ: 038-3331794
  Allerzorg:088-5721791

  Casemanagers Almere:

  Zorggroep Almere
  0900-7755777
  Woonzorg Flevoland
  036-525 6820
  Leger des Heils
  036-5496800