Cursus Omgaan met dementie, Almere

Wanneer een partner, vader of moeder, broer of zus dementie krijgt, vergt dit voor alle betrokkenen niet alleen een grote lichamelijke inspanning, maar het kan ook veel spanning veroorzaken en vragen oproepen.  

In de cursus ‘Omgaan met dementie’ staat niet de mens met dementie centraal. Het gaat om degenen die betrokken zijn bij de zorg voor de persoon met dementie. Want het ziekteproces eist veel van zijn of haar directe omgeving.  

Ons cursusprogramma biedt naast een aantal vaste thema`s, veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. Op deze manier sluit de inhoud aan bij uw persoonlijke omstandigheden. Het motto “zorgen voor jezelf is, zorgen voor de ander” komt in alle onderwerpen terug. De cursus wordt drie keer per jaar georganiseerd. Per groep kunnen maximaal twaalf personen deelnemen. Het is belangrijk dat u alle keren aanwezig bent, tenzij het door omstandigheden echt niet gaat lukken. 

Het programma van de cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. Een aantal weken na de laatste bijeenkomst wordt nog een vervolgbijeenkomst gehouden. Het programma van iedere bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • Dementie, wat is dat eigenlijk?  
  • Veranderingen in uw leven door de zorg voor uw naaste met dementie. Hoe blijf je als mantelzorger goed voor jezelf zorgen? 
  • Omgaan met mensen met dementie: verschillende benaderingswijzen.  
  • Zorgvoorzieningen en regelgeving.Het belang van contacten en activiteiten.
  • Hoe ziet de toekomst eruit?  

Ook kunt u zelf onderwerpen inbrengen. Soms vragen wij u thuis een opdracht uit te voeren over het thema van de volgende bijeenkomst.  

De cursus wordt begeleid door medewerkers van Zorggroep Almere (casemanager dementie Gezondheidszorg- maatschappelijk werker en/of (GZ)-psycholoog). Zij hebben veel ervaring met dementie en met de problemen die dit voor de naaste familie met zich meebrengt. 

  U kunt zich gedurende het hele jaar aanmelden. Dat kan op de volgende manieren:  

  • Via uw casemanager dementie.  

Wanneer u aan de beurt bent, wordt er contact met u opgenomen. 

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met het Geriatrisch expertisecentrum op 036-5454244 

Locatie: Fiep Westendorpstraat 1, 1336 CR Almere Buiten (Stripheldenbuurt) Gezondheidscentrum Zephyr.