Klantarena Emmeloord

Binnen het netwerk dementie zijn we bezig om met alle partijen de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk te organiseren. Dit vraagt om continue verbetering. En wat is er dan beter dan daadwerkelijk in gesprek te gaan met de mensen waar het om draait: u en uw partner, ouder, vriend etc.

Vandaar dat we u van harte uitnodigen om deel te nemen aan onze klantarena.

Een klantarena is een bijeenkomst waarin een onafhankelijke gespreksleider ervaringen en behoeftes van de  deelnemers ophaalt: wat ging er naar wens en wat zou er beter kunnen. Hierbij is niets goed of fout. Het gaat puur om hoe u het ervaart.
Betrokken personen zoals casemanager, wijkverpleegkundige, vertegenwoordiger van Alzheimer Flevoland zullen naar uw verhaal luisteren, maar zullen verder niet reageren. Op basis van hetgeen jullie aangeven gaan we met elkaar aan de slag op de punten die u belangrijk vindt. Dit kan heel breed zijn; van het ontwikkelen van uitjes voor mantelzorgers tot ondersteuning bij het omgaan met een persoon met dementie.

In 2017 waren deze bijeenkomsten een groot succes. We willen u daarom graag opnieuw vragen of u wilt deelnemen, ook als u er in dat jaar niet bij was.

Praktische informatie

Datum:             woensdag 6 maart 2019, van 10.15 – 13.15 uur (voor een lunch wordt gezorgd)

Let op: inloop om 10 uur, start 10.15 uur!

Locatie:            Lichtwachterszaal, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Kometenlaan 1 Emmeloord

Uw input is hard nodig om de zorg en ondersteuning te kunnen verbeteren! U kunt zich aanmelden bij uw eigen casemanager of bij Wendela Gort Erbrink, e-mail netwerkdementie@woonzorgflevoland.nl   of telefoon 06 – 127 00 115.