Alzheimer Trefpunt Emmeloord 14 mei

Het Alzheimer Trefpunt Emmeloord vindt plaats elke tweede dinsdag van de maand uitgezonderd juli en augustus. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Het programma begint om 20:00 uur en eindigt om 22:00 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Locatie Verpleeghuis de Talma Hof in Emmeloord, Genemuidenstraat 4 Emmeloord.

Op 14 mei is het thema Zelfgekozen levenseinde

De afdeling Palliatieve zorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land zal deze avond verzorgen.  

informatie: www.alzheimertrefpuntemmeloord.nl; t.vercraeye@alzheimervrijwilligers.nl