Alzheimercafé Lelystad

Iedere tweede maandag van de maand, wisselende locatie.

Tijd: Inloop van 13.30-14.00 uur  Programma 14.00-16.00 uur.

Het café is gratis en bedoeld voor iedereen die,  op wat voor manier dan ook,  te maken heeft met dementie.  Vooraf aanmelden mag, maar u kunt ook zo binnenlopen. Het café is bedoeld om te ontmoeten en te verbinden in een ontspannen sfeer.

11 februari 2019

 

Bankzaken bij dementie

Welke ondersteuning kan de bank bieden?

Inleider: Carla de Leur, zorgcoach ABNAMRO

Plaats: De Windhoek ovb

11 maart 2019

 

Informatie over Woonzorg Flevoland Casemanagement

Wat kan de casemanager dementie voor de mantelzorger betekenen. De casemanager als wegwijzer in zorgland en een vast aanspreekpersoon.

Inleider: Ria Verhoef

Plaats: Zuiderzeewijk

8 april 2019

 

De Ouderentandarts

Omschrijving

Inleider: Wim van Ouwerkerk, tandarts

Plaats: Hanzeborg, Parklokaal

13 mei 2019

 

Een Dementheek? Wat is dat?

De dementheek

Inleider: Marijn Koelemij

Plaats: Bibliotheek

 

Thema’s
17 juni 2019

 

Zomeractiviteit

Omschrijving

Inleider

Plaats: De Dukdalf

Juli en Augustus Geen Alzheimer Café
9 september 2019 De relatie tussen het wijkteam en de WMO

De mantelzorger als spil, regisseur, enz.

Inleiders: Maria van den Bremer, gemeente Lelystad en ?

Plaats: De Windhoek ovb

 

14 oktober 2019

 

Nog nader in te vullen

Met mij is niets aan de hand. Hoe ga je om met veranderend gedrag?

Sommige mensen met dementie weigeren iedere hulp en ondersteuning.

Inleider:

Plaats: De Waterbever

11 november 2019 Muziek en bewegen

Wat kan muziek (en zingen) en bewegen betekenen voor mensen met dementie.

Inleider: Volgt

Plaats: De Dukdalf

9 december 2019 Afsluiting van het jaar

De Brink

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/flevoland/maak-kennis-met-alzheimer-cafe-lelystad